Parkurové HOBBY ZÁVODY „Mlynářčin talíř“ 2017

JK Eliot Brno
Brno – Žebětín
MG 0054

1. Základní údaje:
Pořadatel: JK Eliot Brno, č.MG0054
Datum konání: 27.5.2017
Místo konání: Jezdecký areál JK Eliot Brno-Žebětín
Kolbiště: travnaté 80×50
Opracoviště: pískové 80×60
Funkcionáři závodů:
– ředitel: František Nykodým
– tajemník závodů: Petra Křivánková
– hlavní rozhodčí: Jiří Holubář
– rozhodčí: Alena Nykodýmová
– komisař opracoviště: Gabina Severová
– autor parkuru: Jiří Holubář
– prezentace a výpočetní středisko: Petra Křivánková

2. Technické údaje:
Předpisy: Všeobecná a skoková pravidla jezdeckého sportu pro rok 2017 a ustanovení tohoto rozpisu. Start je povolen pouze členům ČJF.

3. Soutěže:

1) Dvoufázové skákání 1fáze 8 překáže do 60 cm bez kombinace 2 fáze 4-6 překážek do 60 cm bez kombinace
Věcné ceny Floty dle PJS Hodnoceni PJS Čl 274.5,3,
Cena startovného: 200,-Kč
2) Dvoufázové skákání 1 fáze 8 překážek do 70 cm bez kombinace 2 fáze 4-6 překážek do 70 cm bez kombinace
Hodnocení dle PJS, článek 274,5,3 Floty dle PJS
Věcné ceny
Cena startovného: 200,-Kč
3) Parkur stupeň ZM, soutěž na 8 překážkách bez kombinace,
Hodnocení dle PJS, článek 238.2.2 s jedním rozeskakováním na čas.
Věcné ceny Floty dle PJS
Cena startovného: 250,-Kč
4) Parkur stupeň Z, soutěž na 8 překážkách s 1 kombinací,
Hodnocení dle PJS, článek 238.2.2 s jedním rozeskakování na čas.
Věcné ceny
Floty dle PJS
Cena startovného: 250,-Kč
5) Parkur stupeň ZI, soutěž na 9 překážkách s 1 kombinací,
Hodnocení dle PJS, článek 238.2.1 s jedním rozeskakování na čas.
Věcné ceny
Floty dle PJS
Cena startovného: 250,-Kč

 

Předběžný časový program:
Prezentace: sobota 27.5.2017 od 10h telefonicky 605 414 499
Začátek soutěží v 12:00h

Všeobecné údaje:
Jmenovité přihlášky zasílejte na alena.eliot@seznam.cz, tel: 605 414 499
Uzávěrka přihlášek v PÁTEK 26.5.2017.
Pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících. Pořadatel nezodpovídá za případná zranění a onemocnění koní, jezdců a diváků během závodů. Dále pořadatel nezodpovídá za ztráty předmětů a jejich poškození.

Veterinární předpisy:
Platné veterinární podmínky pro rok 2017 dle SVS , zák. 166/1999Sb,
Odběr krve – test A.I.E. ne starší 6 měsíců, zapsán ve Zdravotním průkazu koně.

Poskytované služby:
Zdravotní služba:  po celou dobu konání soutěží Jana Květoňová
Veterinární služba: zajistí pořadatel oproti úhradě

Ostatní údaje:
Námitky a stížnosti v souladu s PJS
Koně pohybující se v areálu závodiště musí být označeni číslem, které má každý kůň přiděleno na startovní listině. Čísla si opatří každý soutěžící vlastní.

Propozice ve formátu PDF ke stažení zde)

Komentáře jsou uzavřeny.